ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİK

Akyazı’da 53 bin m2 alan üzerinde Doğu Marmara Kalkınma Ajans, (MARKA) desteği ile bir sera kurulumu gerçekleştirildi. Kurulan tesisle, Örtü alt tarım konusunda dünyanın en modern örneklerinden birinin sunulması amaçlanmaktadır. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi, Kendi alanında Türkiye'de bir ilktir. Paydaşlarımızla birlikte bu merkezde AR-GE, eğitim, danışmanlık, üretim ve pazarlama konularında faaliyet gösterilecektir. Üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle beraber çalışmalar sürdürtülecektir. Tesis sayesinde tarım potansiyelimiz ve doğal kaynaklarımız etkin bir biçimde kullanılacaktır. Proje için öncelikle 27 dekarlık bir alanda örnek bir sera inşa edildi. Bu seranın 25 dekarında basta salkım domates ve pembe domates olmak üzere domates çeşitleri üretilmeye başlandı. 2 dekarlık alanda da paketleme ve otomasyon sistemleri kuruldu. Sera jeotermal enerjiyle Isıtılması kararlaştırıldı. Burada otomasyon sistemli, aydınlatmalı ve karbondioksit uygulamalı bir teknikle topraksız tarım yapmaya başlandı. Sera içerisindeki tozlaşmayı bombus arıları vasıtası ile yaparak biyoçesitlilik sağlanmaktadır. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde yıl boyu üretim yapılması hedeflenmektedir. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi sayesinde üreticilerimize örnek olunarak Sakarya’nın tarımsal üretimine farklı bir soluk kazandırılacaktır. BU NASIL SAGLANACAK? ilk olarak, topraksız tarim sistemi sayesinde şehrimizdeki tarıma elverişsiz alanların nail değerlendirilip üretime dâhil edilebileceği hemşerilerimize gösterilecektir. Örtü altı üretim sayesinde hızlı ve erken üretim modeli üreticilerimize tanıtılacak ve yılda birden fazla ürün alınabilecektir. Hastalıktan ari üretimin hangi koşullarda sağlanabileceği gösterilecek; zayiat ya da fire en aza indirilecektir.   Her şeyden öte su tasarrufu sağlanacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretime entegre edilebileceği gösterilecektir. Teknolojik sistemlerle iklimlendirilen, üretimin her aşamasının takip edilebildiği bir otomasyon sistemi değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, aslında tarımsal üretimde sanayi entegrasyondan bahsedilmektedir. Tüm bu özellikleri sayesinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi şehrimize, ülkemize ve bölgemize örnek teşkil edecek bir sistem olacaktır. Yukarıda ifade edildiği gibi önümüzdeki günlerde çalışmalarımız tamamlanacak, fidelerimiz olgunlaşacak ve hep birlikte Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin açılısını gerçekleştireceğiz.